Na czym polega nasza pomoc?

Opieka koordynowana: Nasza usługa

Opieka koordynowana: Nasza usługa

1 października 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające opiekę koordynowaną w ramach POZ.

Jakie są główne cele opieki koordynowanej?

  • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
  • poszerzenie możliwości diagnostycznych w POZ;
  • skrócenie ścieżki pacjenta od podejrzenia do diagnozy i leczenia (dla specjalności: kardiologia, pulmonologia, diabetologia i endokrynologia);
  • zindywidualizowane planowanie leczenia;
  • poprawa realizacji programów profilaktycznych;
  • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
  • poprawienie jakości opieki;
  • dostęp do dietetyka dla pacjentów.

POZ mogą sięgnąć po budżet powierzony. To dodatkowe fundusze przeznaczone na zapewnienie odpowiedniej opieki nad pacjentem objętym koordynacją. W odróżnieniu od obecnego systemu finansowania POZ świadczenia z budżetu powierzonego są finansowane aż do wykorzystania określonego limitu (z możliwością nadwykonania, za które NFZ nie musi zapłacić). Budżet powierzony jest osobno kontraktowany. Trzeba złożyć wniosek w konkursie ofert w OW NFZ. Ścieżki specjalistyczne mogą być wdrażane niezależnie.

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy? Chcesz wsparcia w składaniu oferty?
Zostaw nam swojego maila!

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz pomocy? Chcesz wsparcia w składaniu oferty?
Zostaw nam swojego maila!

Przesyłając adres e-mail zgadzasz się na otrzymanie informacji
o możliwościach poprawy rentowności POZ i naszej oferty.