Opieka koordynowana (na podstawie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z października 2017 r.)

POZ powinien sprawować skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Dodatkowo wprowadzony zostaje budżet powierzony, z którego możliwe będzie finansowanie niektórych świadczeń, badań i konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej. Kompleksowa opieka nad pacjentem obejmuje:
 • profilaktykę (szczególnie kardiologiczną i nowotworową)
 • diagnostykę
 • leczenie
 • edukację

Jakie korzyści wiążą się z opieką koordynowaną?

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
 • nadanie uprawnień dla POZu do kierowania procesem diagnostycznym i leczniczym pacjenta;
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego np. konsultację specjalistyczną, badania dodatkowe;
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń.

Jaka jest rola koordynatora?

 • zadanie – koordynacja procesu diagnostyczno-leczniczego pacjenta:
  • umawianie wizyt;
  • planowanie konsultacji specjalistycznych;
  • ustalanie terminu wykonywania badań dodatkowych;
  • potwierdzanie/przypominanie o badaniach;
 • niekoniecznie pracownik medyczny;
 • od 1. października planowane poszerzenie kompetencji koordynatora.


Wprowadzenie funkcji koordynatora wiąże się ze wzrostem stawki kapitacyjnej, dokładna jej wartość nie jest jednak jeszcze znana.

Świadczenia realizowane w ramach budżetu powierzonego

 • badania diagnostyczne;
 • wizyty kompleksowe z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej – raz w roku;
 • porady edukacyjne – realizowane przez pielęgniarki;
 • porady dietetyczne – realizowane przez dietetyków;
 • konsultacje specjalistyczne w wybranych schorzeniach ze specjalistami:
  • kardiologii;
  • diabetologii;
  • pulmonologii/alergologii;
  • endokrynologii.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw nam swojego maila!

Przesyłając adres e-mail zgadzasz się na otrzymanie informacji
o możliwościach poprawy rentowności POZ i naszą ofertę.