ChUK: Nasza usługa

Usługa doradcza w zakresie realizacji programów profilaktycznych obejmuje pogłębioną analizę z wykorzystaniem szczegółowych danych medycznych i sprawozdawczości. Już na wstępnym etapie pozwala ona oszacować populację, która powinna być objęta programem profilaktyki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Krystalizują się także możliwe sposoby realizacji prowadzenia takiej profilaktyki.

Elementy usługi

Każdorazowo nasze usługi doradcze dostosowane są do potrzeb i indywidualnych możliwości placówki medycznej. Staramy się maksymalizować wykorzystanie potencjału własnego podmiotu, któremu doradzamy. Istotnym jest, że każdorazowo w ramach usługi doradczej zapewniamy:
 • analizę aktualnego wykonania programu profilaktycznego,
 • możliwe poszerzenie dostępności pacjentów do programu profilaktycznego,
 • wykorzystanie dotychczas realizowanych badań do włączenia ich w ramach profilaktyki realizowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.
 • Nasze działania

  Posiadamy algorytmy i oprogramowanie umożliwiające nam ocenę potencjału w zakresie wdrażania programu profilaktycznego na terenie placówki medycznej, której doradzamy. Realizujemy szkolenie kadry medycznej – zarówno pielęgniarek, pracowników rejestracji i administracji, jak i lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej. Naszym celem jest zapewnienie najwyższych efektów, jeśli chodzi o poprawę wskaźników w ramach realizowanego programu profilaktycznego. Realizujemy szkolenia na miejscu i szkolenia online dla placówek, jak również prowadzimy pomoc techniczną i merytoryczną w zakresie realizacji programu profilaktycznego w zakresie całości trwania usługi doradczej.

  Rozliczenie

  Rozliczenie odbywa się na najbardziej uczciwych dla obu stron zasadach, to jest obejmuje prowizję od zrealizowanego wzrostu przychodów. Realizowana przez nas usługa może zostać rozbudowana o dodatkowe elementy, m.in. możemy przejąć na siebie czynność zapraszania pacjentów do wykonania profilaktyki w ramach POZ. 

  Chcesz wiedzieć więcej?
  Zostaw nam swojego maila!

  Przesyłając adres e-mail zgadzasz się na otrzymanie informacji
  o możliwościach poprawy rentowności POZ i naszą ofertę.