Profilaktyka chorób układu krążenia

Cele programu:
 • obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia osób objętych programem dzięki wczesnemu wykrywaniu i redukcji występowania i natężenia czynników ryzyka
 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia (CHUK)
 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem CHUK
 • promocja zdrowego stylu życia, czyli niepalenia, prawidłowego odżywiania się oraz  aktywności fizycznej

Do kogo skierowana jest profilaktyka?

Do pacjentów w wieku od 35 do 65 roku życia, którzy nie mają rozpoznanej:
 • choroby układu krążenia (wyłączając nadciśnienie tętnicze)
 • cukrzycy
 • przewlekłej choroby nerek
 • rodzinnej hipercholesterolemii
 • okresie ostatnich 5 lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach programu ChUK (także u innych świadczeniodawców).

Co obejmuje program ChUK?

 1. W ramach programu odbywają się 2 wizyty (jedna z nich może być w formie teleporady).
 2. W trakcie pierwszej wizyty pacjent powinien otrzymać skierowanie na badania biochemiczne krwi: cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy i glukoza.
 3. Na wizycie stacjonarnej należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe, dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego oraz określić współczynnika masy ciała BMI.
 4. Wszystkie wyniki powinny zostać wpisane do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
 5. Na podstawie wykonanych badań realizator dokona oceny czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia oraz kwalifikacji świadczeniobiorcy do grupy ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych według aktualnej klasyfikacji SCORE2.
 6. Po analizie wyników zostanie ustalony plan dalszego postępowania. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wymagającej dalszego postępowania pacjent zostanie skierowany do dalszej diagnostyki lub leczenia.
 7. Bardzo ważne jest edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy w zakresie ustalonego planu postępowania.
 8. Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Co zmienia się od 1. lipca 2022 r.?

 • włączenie do programu pacjentów w dowolnym wieku między 35 a 65 rokiem życia (wcześniej tylko pacjenci w wieku 35, 40, 45,… lat);
 • jedna z dwóch obowiązkowych wizyt może odbywać się jako teleporada – w zależności od organizacji POZu może to być pierwsza lub druga wizyta;
 • ocena ryzyka sercowo-naczyniowego na podstawie skali SCORE 2 zastępującej Pol-SCORE/SCORE;
 • wycena 114,95 zł niezależnie od realizatora – realizatorem może być lekarz lub pielęgniarka
 • wprowadzenie premii kwartalnych i rocznych – w zależności od % populacji objętego świadczeniami.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw nam swojego maila!

Przesyłając adres e-mail zgadzasz się na otrzymanie informacji
o możliwościach poprawy rentowności POZ i naszą ofertę.