Zgodnie z założeniami ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2022 roku o opiece koordynowanej POZ sprawuje skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. 

Lekarze POZ mają możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszy z budżetu powierzonego,. Możliwe jest finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych (u specjalistów dziedzinowych) w ramach opieki koordynowanej.

Dla realizacji koordynacji opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi nie ma alternatyw. Nie tylko zadania te wynikają wprost z definicji medycyny rodzinnej (w definicji WONCA koordynowanie opieki nad pacjentem jest jednym z kluczowych zadań zespołu POZ). Wynikają one także z rosnącej liczy chorych przewlekle, którzy optymalną terapię powinni otrzymywać w warunkach ambulatoryjnych.

Liczba chorób przewlekłych a wiek i płeć pacjentów

Chcesz skutecznie wdrożyć opiekę koordynowaną?

Uniknąć błędów i właściwie zaplanować procesy?

Zależy Ci na jakości świadczeń? Cenisz sprawną sprawozdawczość?

Nasz zespół współtworzy materiały edukacyjne dla wszystkich grup zawodowych związanych z podstawową opieką zdrowotną, w tym w obszarze opieki koordynowanej. Wdrażamy opiekę koordynowaną i szkolimy w jej zakresie w licznych placówkach POZ na terenie całkiej Polski – w systemie 1:1 – nasz trener i Twój Zespół POZ. Pomożemy Ci!

Jak działamy?

Nasze wsparcie szkoleniowe obejmuje wiele elementów. Naszym celem jest skutecznie pomóc Tobie i Twojemu Zespołowi. Co obejmuje szkolenie?

 1. Analiza wstępna – poznajemy Twój POZ i Twoje potrzeby.
 2. Przygotowanie indywidualnego planu szkolenia dostosowanego do potrzeb konkretnego POZ.
 3. Zebranie danych z podmiotu (jeszcze przed szkoleniem).
 4. Przyjazd na miejsce do POZ i przeprowadzenie szkolenia.
  • szkolenie teoretyczne (najważniejsze zagadnienia)
  • szkolenie praktyczne (w tym na przykładach IPOM)
  • wsparcie budowania kompetencji zespołu i zasad współpracy w zakresie realizacji opieki koordynowanej
 5. Omówienie zasad sprawozdawczości, istniejących zasad i sposobu realizacji sprawozdawczości w POZ.
 6. Przekazanie materiałów szkoleniowych.
 7. Wsparcie poszkoleniowe:
  • online poprzez komunikatory, e-mail oraz możliwość
  • łączenia zdalnego pulpitu (w tym wsparcie rozliczeń OK), telefoniczne

Napisz wiadomość e-mail:

Napisz do nas
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń lub wyślij SMS: