Usługa dotycząca wielochorobowości
(dodatek do stawki kapitacyjnej)

Świadczymy usługi doradcze w zakresie poprawy rentowności podmiotów Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Jednym z istotnych elementów budowania rentowności POZ jest prawidłowa realizacja opieki nad pacjentami przewlekle chorymi i odpowiednie sprawozdanie tej opieki. Nasze doradztwo opiera się o zasady merytoryczne realizacji opieki nad pacjentami przewlekle chorymi z wybranych grup. Choroby objęte programem to:
 • cukrzyca (E10 – E14);
 • choroba nadciśnieniowa (I10 – I15)
 • choroba niedokrwienna serca (I20 – I25)
 • zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego (I26 – I28)
 • inne choroby serca (I30 – I52)
 • choroby naczyń mózgowych (I60 – I69)
 • choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych (I70 – I79)
 • choroby tarczycy (E00 – E07)
 • Audyt

  W ramach naszej usługi doradczej prowadzimy wstępny audyt dotyczący możliwości poprawy rentowności podmiotu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Po zapoznaniu się z audytem, Klient otrzymuje możliwość skorzystania z pełnej usługi doradczej. Obejmuje ona:
 • szczegółową analizę sytuacji danego podmiotu,
 • szczegółową analizę możliwości poprawy rentowności w wybranym aspekcie prowadzenia działalności medycznej,
 • analizę dokumentacji medycznej,
 • analizę sprawozdawczości,
 • analizę populacji zadeklarowanej u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Plany poprawy rentowności

  Następnym krokiem realizowanego doradztwa jest przygotowanie indywidualnego planu poprawy rentowności, który wdrażany jest z naszym zespołem i pod naszym nadzorem. Plan ten obejmuje:
 • zmiany w zakresie sposobu przyjmowania i realizacji świadczeń dla pacjentów z wybranych populacji;
 • prawidłowe przygotowanie dokumentacji medycznej tych pacjentów;
 • realizację standardu opieki dla pacjentów obciążonych chorobami przewlekłymi;
 • prawidłowe kodowanie wykonanych świadczeń zarówno w zakresie sprawozdawczości NFZ, jak i kodów ICD 9 i ICD 10;
 • stały nadzór nad sprawozdawczość do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • prowadzenie szkolenia na miejscu lub online dla kadry zatrudnionej w podmiocie PZ (tj. lekarzy i pielęgniarek oraz pracowników rejestracji i lub administracji, którzy uczestniczą w procesie rejestrowania, przyjmowania oraz świadczenia usług medycznych dla pacjentów z populacji obciążonej chorobami przewlekłymi);
  • szczegółową analizę sytuacji danego podmiotu;
  • szczegółową analizę możliwości poprawy rentowności w wybranym aspekcie prowadzenia działalności medycznej;
  • analizę dokumentacji medycznej;
  • analizę sprawozdawczości;
  • analizę populacji zadeklarowanej u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

  Sposób rozliczenia

  Sposób rozliczenia w zakresie doradztwa dobierany jest indywidualnie. Zasadniczo obejmuje on prowizję od uzyskanego wzrostu przychodów placówki. Naszym zdaniem jest to najbardziej optymalny model. Z jednej strony gwarantuje on placówce medycznej stały nadzór merytoryczny z naszej strony, z drugiej zaś strony gwarantuje, że wysokość opłat będzie ściśle uzależniona od zrealizowanego wzrostu przychodów.

  Chcesz wiedzieć więcej?
  Zostaw nam swojego maila!

  Przesyłając adres e-mail zgadzasz się na otrzymanie informacji
  o możliwościach poprawy rentowności POZ i naszą ofertę.