Stawka kapitacyjna

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia udzielone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie rocznej stawki kapitacyjnej.

Należność z tytułu realizacji świadczeń stanowi iloczyn liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach wiekowych i kapitacyjnych stawek rocznych, korygowanych odpowiednimi współczynnikami.

Liczba świadczeniobiorców jest wyznaczona poprzez ilość złożonych deklaracji.

Stawka kapitacyjna stanowi również źródło funduszy do pokrycia kosztów zleconych przez lekarza poz badań.

Obecny przelicznik stawki kapitacyjnej

  • 2,7 – w przypadku osoby w wieku do 6. roku życia
  • 1,2 – w przypadku osoby w wieku od 7. do 19. roku życia
  • 1,0 – w przypadku osoby w wieku od 20. do 39. roku życia
  • 1,34 – w przypadku osoby w wieku od 40. do 65. roku życia
  • 2,7 – w przypadku osoby w wieku od 66. do 75. roku życia
  • 3,1 – w przypadku osoby w wieku powyżej 75. roku życia
  • 3,1 – w przypadku podopiecznego domu pomocy społecznej lub placówki socjalizacyjnej/interwencyjnej/resocjalizacyjnej
  • 3,2 – w przypadku osoby z chorobami przewlekłymi