NowośćOferta na wsparcie realizacji programu ChUKSprawdź, jak możemy Ci pomóc!
17/04/2024
Oferta Oprogramowanie Porady praktyczne Prawo w POZ

Zapotrzebowanie na leki

  • 29 lutego 2024
  • czas czytania 5 min
Zapotrzebowanie na leki

Aby zobaczyć pełną treść tego postu, proszę zaloguj się.

Logowanie i rejestracja są bezpłatne.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz się zarejestrować tutaj.

Nowelizacja przepisów z 2015 roku wprowadziła możliwość orzekania o stanie zdrowia po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta. Podstawą prawną jest art. 42 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2023 poz. 1516). Wciąż jednak praktyczne zastosowanie tych zapisów budzi wątpliwości. 

Jak to działa?

Dopuszcza się, by lekarz wypisał receptę bez konieczności osobistego kontaktu z pacjentem. Na wniosek pacjenta, którego stan zdrowia jest stabilny, niepogorszony, lekarz może zastosować procedurę nazwaną poradą receptową.

Lekarz ocenia możliwość wystawienia recepty analizując dokumentację medyczną pacjenta i dokonuje odpowiednich w niej zapisów. 

Na tych zasadach może również wystawić zlecenia na zaopatrzenie medyczne: „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” (np. pieluchomajtki, rurki tracheostomijne, itp.), jeśli będzie to kontynuacja na identycznych zasadach dotychczas realizowanych zleceń. 

Zmiana przepisów nie oznacza jednak, że pacjent może złożyć zapotrzebowanie na dowolne leki

Bez kontaktu z lekarzem można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych, o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat oraz jego aktualny stan zdrowia jest stabilny, niepogorszony, pacjent nie zgłasza nowych dolegliwości.

Leki zlecone przez innych lekarzy (np. w toku konsultacji specjalistów dziedzinowych) mogą zostać wypisywane wyłącznie, gdy w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta znajduje się lub zostanie do niej dołączone aktualne zaświadczenie, w którym lekarz specjalista potwierdza konieczność stałego stosowania określonego leku lub wyrobu.

Przychodnie POZ mają prawo wewnętrznym regulaminem ustalać zasady dokonywania preskrypcji w ramach wizyt receptowych. Można określić sposób składania zapotrzebowania na leki stałe, czas realizacji. Warto także opisać ewentualne sytuacje wątpliwe (np. czas, na który leki zostaną przepisane, ograniczenia w zakresie przepisywania leków [antybiotyki, leki nasenne i inne]). 

Zawsze ostateczną weryfikację zasadności kontynuacji terapii określonym lekiem podejmuje lekarz, któremu przysługuje prawo odmowy realizacji zamówienia.

Alternatywy

Jednym z najlepszych sposobów unikania składania zapotrzebowania na leki przez pacjentów jest przepisywanie leków na czas wystarczający do kolejnej wizyty lekarskiej na tzw. recepcie rocznej (ważnej do 365 dni). Leki z takiej recepty będą wydawane sukcesywnie przez aptekę, maksymalnie na 120 dni terapii. 

Warto zwrócić uwagę, że w ramach opieki nad pacjentami w ramach podstawowej opieki zdrowotnej kontraktowanej na NFZ, w celu uzyskania dodatkowego finansowania do stawki kapitacyjnej, pacjent powinien być przyjmowany przez lekarza POZ raz na 6 miesięcy. Są to również dobre momenty do przedłużenia leków stale stosowanych. 

Uwaga: jeśli placówka korzysta z opieki koordynowanej, to na tego pacjenta przysługuje placówce POZ dodatek do stawki kapitacyjnej na okres 12 miesięcy od realizacji wizyty kompleksowej (uwzględniającej odpowiednio jednostkę/jednostki chorobowe pacjenta).  Wtedy właśnie roczna recepta staje się doskonałym narzędziem do realizacji opieki. 

Forma składania zapotrzebowania 

Co jeśli pacjent jednak składa zapotrzebowanie lub nie chce uzyskać leków na dłużej niż np. 2-3 miesiące? Placówka POZ powinna zwrócić uwagę na formę składania zamówień na leki stale stosowane!

Formularze wypisywanie odręcznie przez pacjentów są mało czytelne, co może skutkować dużym prawdopodobieństwem popełnienia błędu.

Niejednokrotnie formularze zawierają wpisy pacjentów : „leki te co zawsze”, „te od kardiologa” „ maść w żółtej tubce”. Czasem zamiast nazwy leku lub substancji opisy pacjentów zawierają nazwę producenta, a dawkowanie mylone jest z dawką.

Najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem jest wykorzystanie formularzy internetowych.

Składając zamówienie, pacjent wybiera nazwę przyjmowanego leku, uzupełnia dawkowanie zalecane przez lekarza.  Zmniejsza to ryzyko wystąpienia błędu. Dodatkowo odpowiadając na pytania, które można zamieścić na druku zapotrzebowania,  pacjent przekazuje aktualne informacje o swoim obecnym stanie zdrowia.

Dzięki temu lekarz weryfikujący druk ma możliwość podjęcia właściwych działań terapeutycznych.

Formularz online

Wielu dostawców oferuje możliwość złożenia zaopatrzenia na leki stale stosowane poprzez odpowiednie formularze dostępne online, które łączą się automatycznie z systemem gabinetowym (EDM). Istnieje także możliwość wykorzystania do tego celu aplikacji gabinet.gov.pl raz z dostępem pacjenta do jego konta IKP – nie jest to jednak powszechnie wykorzystywana opcja.

Alternatywnie oferujemy Państwu do wykorzystania narzędzie recepty.strefapoz.pl

Jest to elektorniczny formularz, który łączy się ze wskazanym przez Państwa adresem e-mail. Pacjent wypełnia formularz na stronie (każda przychodnia zainteresowana otrzymuje swój indywidualny adres www, który dodatkowo można wpiąć w stronę POZ). Pacjent wypełniając zamówienie podaje swoje dane, informacje o stanie zdrowia oraz zgłasza zapotrzebowanie na leki (system podpowiada nazwy, dodatkowo pilnując wprowadzenia danych dotyczących liczby opakowań i dawkowania).

Dane nie są zapisywane elektronicznie, a jedynie wysyłane pod wskazany przez POZ adres e-mail. Przychodzą w formie uporządkowanej, łatwej do analizowania i czytelnej.

Zobacz system do składania zamówienia na leki stałe i przetestuj go w opcji “Demo” na stronie:

https://recepty.strefapoz.pl/demo

Jesteś zainteresowany wdrożeniem rozwiązania w swojej placówce?
Oferujemy darmowy dostęp do narzędzia do 100 zamówień składanych miesięcznie.

Napisz wiadomość e-mail:

Napisz do nas
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń lub wyślij SMS:

Źródła:

O autorze

Redaktor naczelny

Aleksander Biesiada, lekarz specjalista medycyny rodzinnej, absolwent Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego, Pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej ds. Innowacji i Rozwoju, członek Zespołu ds. wdrożenia opieki koordynowanej Ministra Zdrowia, prezes Wydawnictwa Interaktywnego Medutools - firmy z pogranicza nowych technologii informatycznych, edukacji i medycyny. Przewodniczący sekcji opieki wspierającej i leczenia bólu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Autor publikacji naukowych, rozdziałów podręczników medycznych oraz wystąpień konferencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mHealht, eHealth, opieki paliatywnej i podstawowej opieki zdrowotnej. Autor dwóch blogów tematycznych dla pacjentów i ich rodzin (lekarzrodzinny.blog i mistrzpolikarp.pl). W okresie od 2012 roku doradza w licznych projektach informatycznych w medycynie, zwłaszcza na etapie seed i pre-seed, w tym finansowanych ze środków UE lub na etapie pozyskiwania funduszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *