NowośćOferta na wsparcie realizacji programu ChUKSprawdź, jak możemy Ci pomóc!
17/04/2024
Newsy NFZ

Ryczałt dla koordynatora także w 2024

  • 4 grudnia 2023
  • czas czytania 3 min
Ryczałt dla koordynatora także w 2024

Aby zobaczyć pełną treść tego postu, proszę zaloguj się.

Logowanie i rejestracja są bezpłatne.

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz się zarejestrować tutaj.

29 listopada ukazało się Zarządzenie 172/2023/DSOZ Prezesa NFZ. Przedłuża ono ryczałt i dodatek kwotowy na zatrudnienie koordynatora w ramach opieki koordynowanej do 31 grudnia 2024 roku. To świetna wiadomość dla placówek POZ realizujących lub chcących dołączyć do OK.

Koordynator w POZ

Zarządzenie 172 zmienia Zarządzenie nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (z późniejszymi zmianami).

Zadania dotyczące pracy koordynatora opieki koordynowanej i profilaktyki finansowane są dodatkowo na podstawie wyżej wymienionego Zarządzenia. Oznacza to przedłużenie dodatkowego finansowania przeznaczonego na zatrudnienie koordynatora. Do tej pory dodatek przyznany był do 31 grudnia 2023 roku, obecne zarządzenie wydłuża okres przyznawania dodatku do 31 grudnia 2024.

W zarządzeniu czytamy:

§ 54a. Od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. za realizację zadań, o których mowa w § 39 ust. 2 pkt 2, ustala się następujące zasady rozliczania:

1) u świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w grupie wiekowej powyżej 18 roku życia nie przekracza 5000 osób – dla świadczeniodawcy ryczałt miesięczny w wysokości 6921,85 zł
miesięcznie
;

2) u świadczeniodawcy, u którego zadeklarowana populacja w grupie wiekowej powyżej 18 roku życia przekracza 5000 osób – ryczałt miesięczny, o którym mowa w pkt 1, oraz dodatkowo za każdą osobę powyżej 5000 osób z grupy wiekowej powyżej 18 roku życia wartość stawki w wysokości, o której mowa w poz. 6.1 załącznika nr 1 do zarządzenia, korygowana jest współczynnikiem – 1,25. Przepis § 40 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Jest to bardzo dobra wiadomość. Oznacza zapewnienie ciągłości finansowania dla koordynatorów, co umożliwi dalszy rozwój opieki koordynowanej. Zarówno w podmiotach już ją realizujących, jak i podmiotach POZ, które chcą dołączy do OK.

Współczynniki korygujące

Obok dodatku dla koordynatora Zarządzenie 172 wprowadza również wskaźniki korygujące dla programu “Profilaktyka 40+” oraz związane z poziomem zgłaszalności do programu profilaktyki raka piersi. Odpowiednio dla programu “Profilaktyka 40+” czytamy w Zarządzeniu:

Świadczeniodawcom realizującym świadczenia lekarza poz do 30 czerwca 2024 r. nalicza się współczynnik korygujący, o którym mowa w § 16 ust. 2 Ogólnych warunków umów, związany z poziomem zgłaszalności do programu “Profilaktyka 40 PLUS”, prowadzonym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego “Profilaktyka 40 PLUS”.

Zaś w zakresie profilaktyki raka piersi:

Źródła:

O autorze

Redaktor naczelny

Aleksander Biesiada, lekarz specjalista medycyny rodzinnej, absolwent Collegium Medicum Uniwersytety Jagiellońskiego, Pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej ds. Innowacji i Rozwoju, członek Zespołu ds. wdrożenia opieki koordynowanej Ministra Zdrowia, prezes Wydawnictwa Interaktywnego Medutools - firmy z pogranicza nowych technologii informatycznych, edukacji i medycyny. Przewodniczący sekcji opieki wspierającej i leczenia bólu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Autor publikacji naukowych, rozdziałów podręczników medycznych oraz wystąpień konferencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień mHealht, eHealth, opieki paliatywnej i podstawowej opieki zdrowotnej. Autor dwóch blogów tematycznych dla pacjentów i ich rodzin (lekarzrodzinny.blog i mistrzpolikarp.pl). W okresie od 2012 roku doradza w licznych projektach informatycznych w medycynie, zwłaszcza na etapie seed i pre-seed, w tym finansowanych ze środków UE lub na etapie pozyskiwania funduszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *